Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli

 A) jesteś konsumentem

 lub

 B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

 

– co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

 

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: [email protected]

 

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ROBI ROBI Robert Makarewicz, Jacka Odrowąża 9, 03-310 Warszawa , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

 

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

– dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.


Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

 

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, która została zamontowana, zamocowana na ścianie, złożona, nosząca ślady montażu, miała kontakt fizyczny z innymi zwierzętami, tak więc z przyczyn higienicznych oraz bezpieczeństwa ponownego użytkowania nie podlega zwrotowi;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 


Reklamacje


W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: [email protected] lub drogą pocztową na adres ul. Lipowa 174/16, 17-200 Hajnówka.

 

Wadliwy towar należy wysłać na adres: ROBI ROBI Robert Makarewicz, Jacka Odrowąża 9, 03-310 Warszawa

 

W związku z wadą możesz żądać:

 

– wymiany rzeczy na wolną od wad,

– usunięcia wady,


lub złożyć oświadczenie o:

 

obniżeniu ceny,

– odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

– odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

 

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

 

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Scroll to Top